Välkommen till KBT Mottagning Stockholm!

 

KBT Mottagning Stockholm erbjuder psykoterapi utifrån kognitiv beteendeterapi för både barn, ungdomar och vuxna. Terapin inleds med en utforskande del där vi går igenom problem- och konfliktområden men också historia, signifikanta livshändelser som kan ha påverkat och eventuellt fortsatt påverkar, styrkor/ resurser och mål med terapin.

 

 

Till oss kan man vända sig om man besväras av något av följande:

 

 • oro

 • ångest

 • nedstämdhet, depression

 • kris, livskris

 • arbetsrelaterade besvär

 • upplevt trauma såsom (exempelvis efter upplevda sexuella övergrepp, dödsfall av nära anhörig, sjukdomsbesked o s v )

 • generaliserad ångest/oro (GAD)

 • hälsoångest (hypokondri)

 • paniksyndrom (panikångest)

 • agorafobi

 • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

 • social fobi

 • fobier

 • stress

 • utmattning och utbrändhet (utmattningssyndrom)

 • sömnsvårigheter (insomni) 

 • tvångssyndrom (OCD)

 • relationella problem

 • om du upplevt våld i nära relation antingen som våldsutsatt alt. att du själv utövat våld och önskar bryta beteendemönster

 • förluster av olika slag

 • ätstörningar

 • när du "fastnat" och upplever dig ha svårt att komma vidare

 • familjerelaterade problem

 • förälder som oroar dig över ditt barn (föräldrastöd)

 • barn och unga vuxna i behov av stödjande samtal

Även par & familjesamtal erbjuds. Föreläsningar för grupper samt för företag. Funderar du på om terapi kan vara något för dig eller din son eller dotter så är du välkommen att ringa för att få veta mer

 

 

 • s-facebook
 • Twitter Metallic