Om mig

Jag är utbildad & auktoriserad Socionom, steg 1 utbildad KBT terapeut i grundläggande psykoterapi, lic Yoga- samt Mindfulnessinstruktör  (It´s Yoga Stockholm). Vidareutbildar mig för närvarande till legitimerad psykoterapeut, Steg 2 KBT på halvtid varför möjlighet till samtal fn är begränsat. Jag arbetar parallellt med studier som Kurator, KBT terapeut, behandlare och leder vidare yoga- & mindfulnessgrupper. Min bakgrund är mångårig bl a från Barn & Ungdomspsykiatrin (BUP), Habilitering & Hälsa (Autismcenter Barn & Ungdom), Primärvården (Vårdcentraler), Vuxenpsykiatrin, Elevhälsovården som Skolkurator samt inom Neuropsykiatrin med klienter diagnostiserade inom ASD-området (Autism spectrum disorder, svenska: autismspektrumtillstånd AST) såsom exempelvis klienter med Aspergers syndrom, ADHD, ADD). För våldsutsatta och våldsutövare som behandlare i syfte att leva ett liv fritt från våld. Under åren har jag också arbetat inom akutpsykiatrin med bl a jourverksamhet och haft en god nytta av min spetskompetens inom trauma och traumarelaterade besvär.

Jag har genom åren arbetat med patienter i alla åldrar från 0- 100 år och i arbetet som socionom, kurator ofta i samverkan med också andra vårdgrannar, vårdinstanser. Jag leder regelbundet grupper i stresshantering, yoga-, sömn- & ångesthantering & har mött patienter enskilt såväl som i par-, familjesamtal samt i grupp. Har en bakgrund av att ha arbetat inom vården i över 20 år inom bl a Stockholms läns landsting, Stockholms Stad (Kommunen), privata företag, inom den integrativa vården (Vidarkliniken) samt inom föreningslivet. Jag har bland annat under de här 20 åren åren arbetat som personlig assistent, boendestödjare, projektledare, socialsekreterare, behandlingsassistent, gruppinstruktör, föreläsare, kurator, skolkurator & KBT terapeut.

Regelbundet äger ett tvärvetenskapligt samarbete och samverkan rum med också andra kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, läkare, massörer, sjuksköterskor med mångårig erfarenhet av patient/ klientarbete. Erbjuder vidare föreläsningar för företag, föreningar & privatpersoner parallellt med klientarbetet.  Kontakta mottagningen gällande kommande retreater.

  • s-facebook
  • Twitter Metallic