Hej och varmt välkommen!

Med en mångårig erfarenhet utav arbete med behandlande och stödjande samtal med barn, ungdomar och vuxna är du nu välkommen att boka tid. Våra lokaler är belägna centralt i Stockholms innerstad i Vasastan samt på Södermalm.

Välkommen att höra av dig för ett första bedömningssamtal samt tidsbokning

Välkommen till KBT Mottagning Stockholm!

KBT Mottagning Stockholm erbjuder psykoterapi utifrån kognitiv beteendeterapi för både barn, ungdomar och vuxna. Terapin inleds med en utforskande del där vi går igenom problem- och konfliktområden men också historia, signifikanta livshändelser som kan ha påverkat och eventuellt fortsatt påverkar, styrkor/ resurser och mål med terapin.

Till oss kan man vända sig om man besväras av något av följande:

 • oro
 • ångest
 • nedstämdhet, depression
 • kris, livskris
 • arbetsrelaterade besvär
 • upplevt trauma såsom (exempelvis efter upplevda sexuella övergrepp, dödsfall av nära anhörig, sjukdomsbesked o s v )
 • generaliserad ångest/oro (GAD)
 • hälsoångest (hypokondri)
 • paniksyndrom (panikångest)
 • agorafobi
 • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • social fobi
 • fobier
 • stress
 • utmattning och utbrändhet (utmattningssyndrom)
 • sömnsvårigheter (insomni)
 • tvångssyndrom (OCD)
 • relationella problem
 • om du upplevt våld i nära relation antingen som våldsutsatt alt. att du själv utövat våld och önskar bryta beteendemönster
 • förluster av olika slag
 • ätstörningar
 • när du "fastnat" och upplever dig ha svårt att komma vidare
 • familjerelaterade problem
 • förälder som oroar dig över ditt barn (föräldrastöd)
 • barn och unga vuxna i behov av stödjande samtal

Även par & familjesamtal erbjuds. Föreläsningar för grupper samt för företag. Funderar du på om terapi kan vara något för dig eller din son eller dotter så är du välkommen att ringa för att få veta mer.

Hur går det till?

Vi träffas initialt efter tidsbokning för ett första samtal, ett så kallat Bedömningssamtal där vi kartlägger de besvär du har & genomför en Kartläggning. Vi formulerar vidare de terapimål som du har & därefter brukar tre samtal bokas in om det känns bra. Efter dessa tre samtal genomförs en Utvärdering gällande hur det har gått och därefter bestäms om ytterligare samtal skall bokas in. I de inledande samtalen görs en gemensam bild av den situation du står i och det sätts en behandlingplanering med en konkret målsättning. Eftersom vi alla är olika är det svårt att säga hur många samtal som ingår i en behandling, men vanligt är mellan 8 – 20 samtal beroende på problematik. Det är även möjligt att komma på Uppföljningssamtal längre fram efter avslutad terapi.

KBT, kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är funktionella för dig. Somliga av de tanke- och handlingsmönster som tidigare fyllt en viktig funktion för att underlätta tillvaron kan med tiden börja ställa till det för oss och psykoterapin bidrar till att se de hinder och tolkningar som finns med än mer klart. För att enklare kunna förändra till mer funktionella strategier och tillvägagångssätt. Tidigare upplevda hinder och tolkningar av verkligheten blir än mer tydliga- vilket skapar mer av begriplighet, förståelse över sig själv samt ett bättre psykiskt mående, ett ökat inre lugn. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. I KBT fokuseras främst på nuet – vad det är som gör att problemet vidmakthålls idag. Tidigare erfarenheter och vår livshistoria är dock mycket viktig för den ökade förståelsen för hur man fungerar idag och detta ingår således självfallet i det psykoterapeutiska arbetet.

I KBT är terapeuten aktiv och samtalen är ca 45 minuter långa och sker vanligtvis om cirka ett tillfälle i veckan. Beroende på den planering som gjorts kan man träffas oftare alternativt mer sällan. Mot slutet av behandlingen formuleras ett Vidmakthållandeprogram där klient och terapeut tillsammans diskuterar hur klienten kan fortsätta arbeta på egen hand för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen. Målet med terapin är att få med sig ökade verktyg, resurser, strategier och färdigheter för att fortsatt framåt i livet erfara en ökad livskvalitet, bättre psykisk hälsa och allmänt välbefinnande samt ökad egenomsorg, självomhändertagande.

Stödsamtal

Kanske har något inträffat i ditt liv som du är i behov av att prata om och bearbeta. Då kan stödsamtal hjälpa dig att få perspektiv och komma vidare i ditt liv.

Terapeutisk Yoga

Yoga är en terapeutisk träningsform som bl a syftar till att lugna det autonoma nervsystemet. Enkla rörelser och ställningar löser varsamt upp spänningar i kropp, andning & sinne. Yogan syftar bland annat till till att stilla sinnet, återknyta kontakten med vårt inre i djup stillhet. Detta leder tilll ökad klarhet, lugn energi och närvaro.

Den yoga som erbjuds på KBT Mottagningen Stockholm är en lugn yoga som syftar till att nå kroppens egen självläkning. Yogan passar också bra för nybörjare som aldrig utövat yoga såväl för dig som yogat tidigare. Med lugna rörelser varvat med djupa bukandetag får kropp och själ en möjlighet till ökad återhämtning, vila och ny kraft, energi (Prana som det kallas inom yogatraditionen). Yogan på KBT Mottagning Stockholm grundar sig på övningar från Yin- Hatha -, Kundalini- samt Ashtangayogatraditionen.

Linda Lundmark blev lic Yogainstruktör 2006 (Its Yoga Stockholm) och har sedan dess lett yogapass inom bl a Socialtjänsten, BUP (Barn & Ungdomspsykiatrin), skolor, diverse företag & föreningar bl a på Hopp Stockholm. En förening som vänder sig till vuxna utsatta för sexuella övergrepp i barndom där yoga visat sig vara ett mycket värdefullt verktyg parallellt med enskilda samtal.

På KBT Mottagningen Stockholm består varje yogagrupp av ca 10- 15 deltagare. Varje pass avslutas med en kort massage och guidad avslappning.

YOGAGRUPP

Efter många års arbete med traumarelaterade besvär erbjuds även en Yogagrupp parallellt med enskilda sessioner. Denna grupp är avsedd för vuxna personer utsatta för sexuella övergrepp i barndom. Obs! Ytterligare en Yogagrupp startar hösten 2020 för stressrelaterade besvär. Föreläsningar äger rum under hela 2020. Kontakta mottagningen för mer information.

Om mig

Jag är utbildad & auktoriserad Socionom, steg 1 utbildad KBT terapeut i grundläggande psykoterapi, lic Yoga- samt Mindfulnessinstruktör (It´s Yoga Stockholm). Vidareutbildar mig för närvarande till legitimerad psykoterapeut, Steg 2 KBT på halvtid varför möjlighet till samtal fn är begränsat. Jag arbetar parallellt med studier som Kurator, KBT terapeut, behandlare och leder vidare yoga- & mindfulnessgrupper. Min bakgrund är mångårig bl a från Barn & Ungdomspsykiatrin (BUP), Habilitering & Hälsa (Autismcenter Barn & Ungdom), Primärvården (Vårdcentraler), Vuxenpsykiatrin, Elevhälsovården som Skolkurator samt inom Neuropsykiatrin med klienter diagnostiserade inom ASD-området (Autism spectrum disorder, svenska: autismspektrumtillstånd AST) såsom exempelvis klienter med Aspergers syndrom, ADHD, ADD). För våldsutsatta och våldsutövare som behandlare i syfte att leva ett liv fritt från våld. Under åren har jag också arbetat inom akutpsykiatrin med bl a jourverksamhet och haft en god nytta av min spetskompetens inom trauma och traumarelaterade besvär.

Jag har genom åren arbetat med patienter i alla åldrar från 0- 100 år och i arbetet som socionom, kurator ofta i samverkan med också andra vårdgrannar, vårdinstanser. Jag leder regelbundet grupper i stresshantering, yoga-, sömn- & ångesthantering & har mött patienter enskilt såväl som i par-, familjesamtal samt i grupp. Har en bakgrund av att ha arbetat inom vården i över 20 år inom bl a Stockholms läns landsting, Stockholms Stad (Kommunen), privata företag, inom den integrativa vården (Vidarkliniken) samt inom föreningslivet. Jag har bland annat under de här 20 åren åren arbetat som personlig assistent, boendestödjare, projektledare, socialsekreterare, behandlingsassistent, gruppinstruktör, föreläsare, kurator, skolkurator & KBT terapeut.

Regelbundet äger ett tvärvetenskapligt samarbete och samverkan rum med också andra kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, läkare, massörer, sjuksköterskor med mångårig erfarenhet av patient/ klientarbete. Erbjuder vidare föreläsningar för företag, föreningar & privatpersoner parallellt med klientarbetet. Kontakta mottagningen gällande kommande retreater.

Priser

Kostnad för privatpersoner är 1200 kr/50 minuters session inklusive moms
Kostnad för personer under 25 år är 550 kr/50 minuters session inklusive moms
Kostnad för Familjesamtal 3 personer eller fler är 1500 kr/90 minuters session inklusive moms
Arbetslösa, studerande & sjukskrivna har reducerad kostnad
Avbokning måste ske 24h förre bokad tid annars utgår debitering.
Yogagrupp 8 ggr: 1000:- inklusive moms. Max 15 deltagare
Obs! 2 st yogagrupper hösten 2020 och våren 2021
En Yogagrupp för vuxna utsatta för sexuella övergrepp i barndom samt en Yogagrupp för klienter som går i enskilda samtal som besväras av något av följande: hög inre stress, oro, insomni (sömnbesvär), utmattningssyndrom (utbrändhet), ångest och/ eller nedstämdhet

Föreläsningar & grupper erbjuds företag. Följande föreläsningar samt företagspresentationer erbjuds:

 • Om stress & hjärnan. Psykoedukation gällande stresshantering och hjärnans funktioner
 • Om känslor. Varför vi har dessa olika sk grundaffekter? Vad fyller känslor för funktion? Hur kan vi förstå känslor bättre? Guidade övningar + föreläsning.
 • Om trauma & traumabehandling vid både typ 1 & typ 2 komplexa trauman
 • Om neuropsykiatriska diagnoser & hur vi kan underlätta vardagen för berörda. Föreläsning för både anhöriga samt för professionella som i vardagen möter individer med NPF diagnoser
 • Om anknytning, adoption, trauma, stress, hjärnan, tankar & känslor tillsammans med kollega journalisten & läraren Malin Bernt som berättar om sin livsresa samt hur hon övervunnit hinder
 • E- post: kbtmottagningstockholm@hotmail.com för prisuppgift

Kontakt

Välkommen att höra av dig för ett första bedömningssamtal samt tidsbokning.

 • Linda Lundmark
 • 070 - 402 37 11
 • kbtmottagningstockholm@hotmail.com
 • kbtmottagningstockholm.se
 • Bankgiro: 414-2063
 • Är medlem i akademikerförbundet SSR + medlem i den Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)