Hej och varmt välkommen!

Med en mångårig erfarenhet utav arbete med behandlande och stödjande samtal med barn, ungdomar och vuxna är du nu välkommen att boka tid. Våra lokaler är belägna centralt i Stockholms innerstad i Vasastan samt på Södermalm.

Välkommen att även delta i yogaklasser i Stockholms innerstad.

Linda Lundmark

Välkommen till KBT Mottagning Stockholm!

KBT Mottagning Stockholm erbjuder psykoterapi utifrån kognitiv beteendeterapi för både barn, ungdomar och vuxna. Terapin inleds med en utforskande del där vi går igenom problem- och konfliktområden men också historia, signifikanta livshändelser som kan ha påverkat och eventuellt fortsatt påverkar, styrkor/ resurser och mål med terapin.

Till oss kan man vända sig om man besväras av något av följande:

 • oro
 • ångest
 • nedstämdhet, depression
 • kris, livskris
 • arbetsrelaterade besvär
 • upplevt trauma såsom (exempelvis efter upplevda sexuella övergrepp, dödsfall av nära anhörig, sjukdomsbesked o s v )
 • generaliserad ångest/oro (GAD)
 • hälsoångest (hypokondri)
 • paniksyndrom (panikångest)
 • agorafobi
 • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • social fobi
 • fobier
 • stress
 • utmattning och utbrändhet (utmattningssyndrom)
 • sömnsvårigheter (insomni)
 • tvångssyndrom (OCD)
 • relationella problem
 • om du upplevt våld i nära relation antingen som våldsutsatt alt. att du själv utövat våld och önskar bryta beteendemönster
 • förluster av olika slag
 • ätstörningar
 • när du "fastnat" och upplever dig ha svårt att komma vidare
 • familjerelaterade problem
 • förälder som oroar dig över ditt barn (föräldrastöd)
 • barn och unga vuxna i behov av stödjande samtal

Även par & familjesamtal erbjuds. Föreläsningar för grupper samt för företag. Funderar du på om terapi kan vara något för dig eller din son eller dotter så är du välkommen att ringa för att få veta mer.

Hur går det till?

Vi träffas initialt efter tidsbokning för ett första samtal, ett så kallat Bedömningssamtal där vi kartlägger de besvär du har & genomför en Kartläggning. Vi formulerar vidare de terapimål som du har & därefter brukar tre samtal bokas in om det känns bra. Efter dessa tre samtal genomförs en Utvärdering gällande hur det har gått och därefter bestäms om ytterligare samtal skall bokas in. I de inledande samtalen görs en gemensam bild av den situation du står i och det sätts en behandlingplanering med en konkret målsättning. Eftersom vi alla är olika är det svårt att säga hur många samtal som ingår i en behandling, men vanligt är mellan 8 – 20 samtal beroende på problematik. Det är även möjligt att komma på Uppföljningssamtal längre fram efter avslutad terapi.

KBT, kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är funktionella för dig. Somliga av de tanke- och handlingsmönster som tidigare fyllt en viktig funktion för att underlätta tillvaron kan med tiden börja ställa till det för oss och psykoterapin bidrar till att se de hinder och tolkningar som finns med än mer klart. För att enklare kunna förändra till mer funktionella strategier och tillvägagångssätt. Tidigare upplevda hinder och tolkningar av verkligheten blir än mer tydliga- vilket skapar mer av begriplighet, förståelse över sig själv samt ett bättre psykiskt mående, ett ökat inre lugn. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. I KBT fokuseras främst på nuet – vad det är som gör att problemet vidmakthålls idag. Tidigare erfarenheter och vår livshistoria är dock mycket viktig för den ökade förståelsen för hur man fungerar idag och detta ingår således självfallet i det psykoterapeutiska arbetet.

I KBT är terapeuten aktiv och samtalen är ca 45 minuter långa och sker vanligtvis om cirka ett tillfälle i veckan. Beroende på den planering som gjorts kan man träffas oftare alternativt mer sällan. Mot slutet av behandlingen formuleras ett Vidmakthållandeprogram där klient och terapeut tillsammans diskuterar hur klienten kan fortsätta arbeta på egen hand för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen. Målet med terapin är att få med sig ökade verktyg, resurser, strategier och färdigheter för att fortsatt framåt i livet erfara en ökad livskvalitet, bättre psykisk hälsa och allmänt välbefinnande samt ökad egenomsorg, självomhändertagande.

Stödsamtal

Kanske har något inträffat i ditt liv som du är i behov av att prata om och bearbeta. Då kan stödsamtal hjälpa dig att få perspektiv och komma vidare i ditt liv.

Terapeutisk Yoga

Yoga är en terapeutisk träningsform som bl a syftar till att lugna det autonoma nervsystemet. Enkla rörelser och ställningar löser varsamt upp spänningar i kropp, andning & sinne. Yogan syftar bland annat till till att stilla sinnet, återknyta kontakten med vårt inre i djup stillhet. Detta leder tilll ökad klarhet, lugn energi och närvaro.

Den yoga som erbjuds på KBT Mottagning Stockholm är en lugn yoga som syftar till att nå kroppens egen självläkning. Yogan passar också bra för nybörjare som aldrig utövat yoga såväl för dig som yogat tidigare. Med lugna rörelser varvat med djupa bukandetag får kropp och själ en möjlighet till ökad återhämtning, vila och ny kraft, energi (Prana som det kallas inom yogatraditionen). Yogan på KBT Mottagning Stockholm grundar sig på övningar från Yin- Hatha -, Kundalini- samt Ashtangayogatraditionen.

Linda Lundmark blev lic Yogainstruktör 2006 (Its Yoga Stockholm) och har sedan dess lett yogapass inom bl a Socialtjänsten, BUP (Barn & Ungdomspsykiatrin), skolor, diverse företag & föreningar bl a på Hopp Stockholm. En förening som vänder sig till vuxna utsatta för sexuella övergrepp i barndom där yoga visat sig vara ett mycket värdefullt verktyg parallellt med enskilda samtal.

På KBT Mottagning Stockholm består varje yogagrupp av ca 10- 15 deltagare. Varje pass avslutas med en kort massage och guidad avslappning.

YOGAGRUPP

Efter många års arbete med traumarelaterade besvär erbjuds även en Yogagrupp parallellt med enskilda sessioner. Denna grupp är avsedd för vuxna personer utsatta för sexuella övergrepp i barndom. Obs! Ytterligare en Yogagrupp startar våren 2024 för stressrelaterade besvär. Föreläsningar äger rum under hela 2024. Kontakta mottagningen för mer information.

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut (Steg 2, KBT) & auktoriserad Socionom, KBT terapeut, lic Yoga- samt Mindfulnessinstruktör (It´s Yoga Stockholm). Jag arbetar som leg. psykoterapeut, KBT terapeut, behandlare och leder vidare yoga- & mindfulnessgrupper. Min bakgrund är mångårig bl a från Barn & Ungdomspsykiatrin (BUP), Habilitering & Hälsa (Autismcenter Barn & Ungdom), Primärvården (Vårdcentraler), allmän- och specialistpsykiatrin för vuxna, Elevhälsovården som Skolkurator samt inom Neuropsykiatrin med klienter diagnostiserade inom ASD-området (Autism spectrum disorder, svenska: autismspektrumtillstånd AST) såsom exempelvis klienter med Aspergers syndrom, ADHD, ADD). Som gruppledare/behandlare för våldsutsatta och våldsutövare i syfte att leva ett liv fritt från våld. Under åren har jag också arbetat inom akutpsykiatrin med bl a jourverksamhet och haft en god nytta av min spetskompetens inom trauma och traumarelaterade besvär.

Jag har genom åren arbetat med patienter i alla åldrar från 0- 100 år och i arbetet som socionom, kurator, leg. psykoterapeut ofta i samverkan med också andra vårdgrannar, vårdinstanser. Jag leder regelbundet grupper i stresshantering, yoga-, sömn- & ångesthantering & har mött patienter enskilt såväl som i par-, familjesamtal samt i grupp. Våren 2023 grupp med KBT verktyg där konkreta handfasta redskap vidarebefordras. Har en bakgrund av att ha arbetat inom vården i över 20 år inom bl a Stockholms läns landsting, Stockholms Stad (Kommunen), privata företag, inom den integrativa vården (Vidarkliniken) samt inom föreningslivet. Jag har bland annat under de här 20 åren åren arbetat som personlig assistent, boendestödjare, projektledare, socialsekreterare, behandlingsassistent, gruppinstruktör, föreläsare, kurator, skolkurator, utbildare, KBT terapeut & leg. psykoterapeut. Utbildad samt med erfarenhet av också Digital terapi: erbjuder KBT behandling via videosessioner samt chatterapi.

Regelbundet äger ett tvärvetenskapligt samarbete och samverkan rum med också andra psykoterapeuter kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, läkare, massörer, sjuksköterskor med mångårig erfarenhet av patient/ klientarbete. Erbjuder vidare föreläsningar för företag, föreningar & privatpersoner parallellt med klientarbetet. Kontakta mottagningen gällande kommande retreater.

Priser

Kostnad för privatpersoner är 1200 kr/50 minuters session inklusive moms
Kostnad för personer under 25 år är 550 kr/50 minuters session inklusive moms
Kostnad för Familjesamtal 3 personer eller fler är 1500 kr/90 minuters session inklusive moms
Arbetslösa, studerande & sjukskrivna har reducerad kostnad
Avbokning måste ske 24h förre bokad tid annars utgår debitering.
Yogagrupp 8 ggr: 1000:- inklusive moms. Max 15 deltagare
Obs! 2 st yogagrupper hösten 2024
En Yogagrupp för vuxna utsatta för sexuella övergrepp i barndom samt en Yogagrupp för klienter som går i enskilda samtal som besväras av något av följande: hög inre stress, oro, insomni (sömnbesvär), utmattningssyndrom (utbrändhet), ångest och/ eller nedstämdhet

Föreläsningar & grupper erbjuds företag. Följande föreläsningar samt företagspresentationer erbjuds:

 • Om stress & hjärnan. Psykoedukation gällande stresshantering och hjärnans funktioner
 • Om känslor. Varför vi har dessa olika sk grundaffekter? Vad fyller känslor för funktion? Hur kan vi förstå känslor bättre? Guidade övningar + föreläsning.
 • Om trauma & traumabehandling vid både typ 1 & typ 2 komplexa trauman
 • Om neuropsykiatriska diagnoser & hur vi kan underlätta vardagen för berörda. Föreläsning för både anhöriga samt för professionella som i vardagen möter individer med NPF diagnoser
 • Om anknytning, adoption, trauma, stress, hjärnan, tankar & känslor tillsammans med kollega journalisten & läraren Malin Bernt som berättar om sin livsresa samt hur hon övervunnit hinder
 • E- post: kbtmottagningstockholm@hotmail.com för prisuppgift

Aktuellt

Våren 2024

Från och med 1/5-24 arbetar Linda som Enhetschef/Verksamhetschef på LSS boenden i Stockholms innerstad och kommer således ej att ha möjlighet att erbjuda psykoterapier längre.


"Varmt tack till alla er fantastiska medmänniskor som jag har fått möta genom åren. Det har varit en stor gåva att få följa med på era terapiresor och jag önskar er fortsatt allt gott!"

Tips på fortsatt samtalsstöd där också frikort gäller är https://mindler.se där legitimerade psykologer arbetar.

Linda håller i följande klasser våren 2024:

Yoga 1/6 Kungsholmen Söndagsyoga med självmassage och ayurvediska tekniker för ökat välbefinnande klockan 17:10 - 18:10.

Soft yoga och självmassage 9/3 -24 kl 17:30 på Karlavägen Östermalm. Unik yogaklass som passar såväl nybörjare som erfarna yogautövare. Varmt välkomna!

Yoga på Eriksdalsbadet 6/3 -24. Dynamisk yoga 60 min. Kl: 17:15-18:15. Fokus på rörlighet, balans, styrka i olika yogapositioner & sekvenser. Vb av mindfulness verktyg för mer av nuetorientering.

Yin yoga 6/3-24 på Eriksdalsbadet. Kl: 18:15-19:15. Passar dig som är nybörjare såväl som mer erfarna yogautövare. En lugn meditativ yogaform där vi stannar i varje form under flera minuter. Varmt välkommen!

Yin yoga söndagar från och med 3/3 -24 kl 12:45 - 14:00 på Långholmsgatan vid Hornstull:

Yin yoga är en mjuk yogaform som passar alla människor och kroppar, effektiv för stela muskler och kan vara särskilt välgörande för dig som har någon form av smärta i kropp eller muskler. I yin yogan får dina muskler slappna av helt. Yin yoga kännetecknas av passiva positioner där vi vill komma åt kroppens fascia, bindväv. Varje position hålls i minst 3 till 5 minuter. Yin yogan skapar ett inre lugn, ökad rörlighet i leder samt främjar flödet av energi, livskraft(prana) i kroppen. Andra fördelar med yin yoga är att kropp, sinne stillar sig och stress, oro reduceras. Yin yoga är ett utmärkt komplement till övrig yogapraktik och träning. Varmt välkomna!

Hösten 2023

Linda håller i följande klasser hösten 2023:

Yoga torsdagkvällar på Långholmsgatan vid Hornstull (för nybörjare men också för dig som är mer erfaren). Klasserna avslutas med massage & aromaterapeutiskt inslag.

Body Balance klass lördagar på Kungsholmen, Hornsbergs strand. Body Balance 60 minuter. Yoga, Tai Chi & Pilates. Varmt välkommen!

Yoga / Yin yoga söndag förmiddagar på Långholmsgatan vid Hornstull. Hatha- Ashtanga- Yin-, Kundalini-, medicinsk yoga. Olika teman på varje pass. Klasserna avslutas med massage & aromaterapeutiskt inslag. Välkommen till klasser med tid för djup vila, återhämtning och att ladda batterierna. Varmt välkommen!


GRUPPER / FÖRELÄSNINGAR:
Från och med mitten av november 2023 kommer Linda att leda grupper och föreläsningar för patienter inom primärvården. Ytterligare information kommer inom kort.

Yoga Söndag 20/8 2023 9:30-10:30. Plats: Kungsholmen, Stockholm

Yoga 60 minuter. Du utmanar din uthållighet, styrka, smidighet och balans genom statiska och dynamiska positioner. Yogaklassen avslutas med avslappning pranayama. Varmt välkommen!

Yoga Söndag 20/8 2023 12:10-13:10. Plats: Hammarby Sjöstad, Stockholm

Yoga 60 minuter. Du utmanar din uthållighet, styrka, smidighet och balans genom statiska och dynamiska positioner. Yogaklassen avslutas med avslappning pranayama. Varmt välkommen!

Body Balance Söndag 20/8 2023 18:00-19:00. Plats: Hornstull, Stockholm

Body Balance 60 minuter. Yoga, Tai Chi & Pilates. Varmt välkommen!

Våren 2023

Yinyoga Måndag 29/5 2023. Plats: Solna, Frösunda

Välkommen till en klass med tid för djup vila, återhämtning och att ladda batterierna. Varmt välkommen!

Yoga på Östermalm. Plats: Karlavägen

Våryoga på Karlavägen 26/5 2023. Rörelse, styrka, smidighet, balans, återhämtning och avslappning. Varmt välkommen!

Yoga i Vasastan. Plats: Odenplan

Yoga på Västmannagatan 8/5 2023. Rörelse, styrka, smidighet, balans och avslappning. Varmt välkommen!

Måndag 1/5 2023. Yoga 60 minuter i Frösunda Solna. Du utmanar din uthållighet, styrka, smidighet och balans genom statiska och dynamiska positioner. Yogaklassen avslutas med avslappning pranayama.

Introduktionsgrupp för nya patienter inom specialistpsykiatrin. Fyra tillfällen, juni och augusti 2023. Psykoedukation, vb av praktiska övningar [KBT] tillsammans med kollega.

Startar 20/1 2023. Yoga och mindfulnessgrupp inom specialistpsykiatrin. 20 deltagare. Fredagar 13:30 - 15:15. Praktiska mindfulness- och yoga-övningar. Vb av ACT- och KBT-verktyg.

Fortsätter tillsammans med kollega tom 19/4 2023 med hälsogrupper för patienter inom specialist/allmänpsykiatrin. Max 20 deltagare. Onsdagar 13:30 - 15:30.

Yoga på Östermalm 11/1 2023

Plats: Karlavägen

Yoga på Karlavägen. Rörelse, styrka, smidighet, balans och avslappning. Varmt välkommen!

Nyårsyoga 3/1 2023

Plats: Eriksdalsbadet

Vi yogar in det nya året, sätter intentioner och genomför en s.k. Sankalpa för året 2023. Varmt välkommen!

Julyoga 26/12 2022

Plats: Eriksdalsbadet

Kom och yoga in slutet av 2022 tillsammans. Vi yogar, mediterar, summerar året som gått. Välkommen på julyoga!

Föreläsning lördag 19/11 2022

Onlineföreläsning om anknytning, trauma, stress och hur vi stärker våra inre resurser.

Plats: Online, teamslänk skickas ut vid anmälan.

Pris: 150:-

Swishnummer anges vid anmälan.

Anmälan och kontakt: Linda, kbtmottagningstockholm@hotmail.com eller Malin, malin.bernt@yahoo.se. Varmt välkomna!

Linda Lundmark och Malin Bernt föreläser åter om anknytningens betydelse, hjärnan, effekter av trauma, stress neurovetenskapligt & dess effekter på hjärnan, måendet hos människor samt hur vi hittar våra inre resurser och stärker dem. Linda åskådliggör affektteori, neurobiologiska aspekter, varför vi har tankar och känslor, deras budskap samt vilken funktion de fyller.

Malin berättar om sin personliga resa om att ha blivit adopterad och ha en rörelsebegränsning, de utmaningar hon ställts inför samt hur hon har övervunnit dem. Föreläsningen vänder sig till dig som är intresserad av dessa ämnen.

Efter föreläsningen ges tid till frågor och samtal.

Linda Lundmark arbetar som legitimerad psykoterapeut, KBT med en bakgrund från bland annat Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP), skolhälsovården, inom primärvården (vårdcentraler) samt inom socialtjänsten, habiliteringen, vuxen- och neuropsykiatrin. Hon driver parallellt med sitt arbete inom specialistpsykiatrin, allmänpsykiatrin sin privata psykoterapimottagning centralt i Stockholms innerstad. Linda har varit yogainstruktör sedan år 2006 och leder regelbundet yogaklasser på bl a Nordic Wellness i Stockholm utöver grupper inom psykiatrin med fokus på hälsa & välbefinnande. Hemsida: www.kbtmottagningstockholm.com.

Malin Bernt är utbildad lärare, journalist och samtalsterapeut. Hon har arbetat med mänskliga rättighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning i ett flertal år i Stockholms stad. Malin arbetar nu som samordnare för fritid för personer med funktionsnedsättning i Sigtuna kommun. Föreläser i olika sammanhang om adoption och funktionsnedsättning. Här kan du lyssna: www.soluretpod.se/?powerpress_pinw=288-podcast

Obs! Fr o m år 2022 varvas boende i Sverige med Italien. Utifrån kalendermässig tid i Sverige håller Linda i följande klasser:Yoga klasser & Body Balance hösten 2022

Linda har följande klasser hösten 2022:

Yin yoga tisdagskvällar på Döbelnsgatan i Vasastan (för nybörjare men också för dig som är mer erfaren). Klasserna avslutas med massage & aromaterapeutiskt inslag.

Yoga torsdagskvällar på Långholmsgatan vid Hornstull, Södermalm. Hatha- Ashtanga- Yin-, Kundalini-, medicinsk yoga. Olika teman på varje pass. Klasserna avslutas med massage & aromaterapeutiskt inslag

Body Balance klass (Yoga, Tai Chi & Pilates) kl: 18.00-19.00 söndagar vid Hornstull på Södermalm. Klasserna avslutas med massage & aromaterapeutiskt inslag

Jazzyoga 10/12. Kom & yoga, dansa till legendarerna Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, Nina Simone m.fl. Obs! Unik yogaklass, begränsat antal platser. Plats: Hornstull, Södermalm

Föreläsning lördag 4/9 2021

Tid: 15.00-16.30

Plats: Stockholm City, adress anges vid anmälan

Linda Lundmark och Malin Bernt föreläser om anknytningens betydelse, effekter av trauma, stress neurovetenskapligt & dess effekter på hjärnan, måendet hos människor samt hur vi hittar våra inre resurser och stärker dem. Linda åskådliggör affektteori, varför vi har tankar och känslor, deras budskap samt vilken funktion de fyller. Malin Bernt berättar om sin personliga resa om att ha blivit adopterad och ha en rörelsebegränsning, de utmaningar hon ställts inför samt hur hon har övervunnit dem. Föreläsningen vänder sig till dig som är intresserad av dessa ämnen. Efter föreläsningen ges tid till frågor och samtal.

Linda Lundmark arbetar som legitimerad psykoterapeut, KBT terapeut med en bakgrund från bland annat Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP), skolhälsovården, inom primärvården (vårdcentraler) samt inom socialtjänsten, habiliteringen, vuxen- och neuropsykiatrin. Hon driver parallellt med sitt arbete som behandlare för våldsutsatta och våldsutövare inom Stockholms Stad, en psykoterapimottagning centralt i Stockholms innerstad.

Malin Bernt är utbildad lärare och journalist. Hon har arbetat med mänskliga rättighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning i ett flertal år. Malin arbetar nu som samordnare för fritidsfrågor för unga med funktionsvariationer i Stockholms stad. Föreläser i olika sammanhang om adoption och funktions-nedsättning. Här kan du lyssna: www.soluretpod.se/?powerpress_pinw=288-podcast

Pris: 150 kr, inklusive fika, betalas i kontanter på plats. Anmälan och kontakt: Anmälan senast den 3/9 till Linda Lundmark, kbtmottagningstockholm@hotmail.com eller Malin Bernt, malin.bernt@yahoo.se.

Varmt välkomna!

Juni 2021

Linda & hennes vän & kollega psykoterapeuten, personalvetaren med fil kand i psykologi Cathrin B. Eck driver också podden: "Psykoterapeuterna" där de intervjuar olika experter & sakkunniga med mångårig erfarenhet inom fältet psykoterapi, vård & behandling. Podden finns bl a på Spotify, Google, Itunes m fl.
anchor.fm/psykoterapeuterna

Yoga klasser & Body Balance våren 2022

Linda har följande klasser våren 2022:

Morgonyoga fredagar 07.00-08.00 på Drottninggatan i City (för nybörjare men också för dig som är mer erfaren). Klasserna avslutas med aromaterapeutiska inslag.

Body Balance klass (Yoga, Tai Chi & Pilates) kl: 18.00-19.00 söndagar vid Hornstull på Södermalm.

Föreläsning Maj 2022

Plats: Digital föreläsning via länk

Pris: 150:-

Linda Lundmark och Malin Bernt föreläser åter om anknytningens betydelse, effekter av trauma, stress neurovetenskapligt, dess effekter på hjärnan, måendet hos människor samt hur vi hittar våra inre resurser och stärker dem. Linda åskådliggör affektteori, varför vi har tankar, känslor, deras budskap samt vilken funktion de fyller. Linda belyser även sömnens & rörelsens betydelse för hälsan. Malin Bernt berättar om sin personliga resa om att ha blivit adopterad och ha en rörelsebegränsning, de utmaningar hon ställts inför samt hur hon har övervunnit dem. Föreläsningen vänder sig till dig som är intresserad av dessa ämnen. Efter föreläsningen ges tid till frågor och samtal.

Föreläsning Juni 2022

Plats: I Stockholms City

Linda med kollegor föreläser om Våld i nära relation & belyser de psykologiska processer som är vanligt förekommande vid VINR såsom exempelvis: normaliseringsprocessen, traumatisk bindning, internalisering, sekundär viktimisering m.m. Ytterligare teman som lyfts är våldsformer, s.k. särskilda riskgrupper samt hur bearbeta, läka från upplevt våld? Avsnitt i föreläsningen lyfter även fram våldsutövande & hur arbeta med våldsutövare i syfte att bryta beteenden. Föreläsningen vänder sig till våldsutsatta samt till yrkesverksamma som möter våldsutsatta.

Föreläsning 14 Maj & 3 Juni 2022

Plats: I Stockholms City

Linda med kollegor föreläser om Sekundär traumatisering samt hur förebygga & motverka detta hos professionella yrkesverksamma som möter traumatiserade klienter/ patienter. Föreläsningen vänder sig till studenter, socialsekreterare, poliser, advokater, tolkar, kuratorer, skolpersonal, chefer, HR- personal, ambulans- sjukvårdspersonal m.fl Guidade övningar äger vidare rum samt med fördjupning avseende vad som sker rent neurobiologiskt vid sekundär traumatisering. Pris: 200:-

Kontakt

Välkommen att höra av dig för ett första bedömningssamtal samt tidsbokning.

 • Linda Lundmark
 • 070 - 402 37 11
 • kbtmottagningstockholm@hotmail.com
 • kbtmottagningstockholm.se
 • Bankgiro: 414-2063
 • Är medlem i akademikerförbundet SSR + medlem i den Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)
Linda Lundmark